Uwarunkowania prawne

Systemy INFORAD są zgodne z Kodeksem Ruchu Drogowego. Stosowanie INFORAD jest całkowicie legalne !

\"\"Zgodnie z przepisem art. 66 ust. 4 pkt. 4 Ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997r. z późn. zm.) zabrania się "[...]wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia [...]"..

Inforad nie zakłóca pracy sprzętu kontrolno-pomiarowego bowiem zawiera odbiornik GPS i w oparciu o jego wskazania lokalizuje pozycję pojazdu i kierunek, w jakim pojazd się porusza, oraz prędkość jazdy. Wskazania odbiornika GPS Inforad porównuje z bazą danych obiektów, znajdującą się w pamięci urządzenia. W przypadku gdy z odczytów urządzenia wynikać będzie, że pojazd zbliża się do obszaru, oznaczonego w pamięci jako miejsce niebezpieczne lub wprowadzone do pamięci z innej przyczyny, Inforad informuje o tym fakcie kierowcę sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym

Posiadanie i używanie urządzenia Inforad nie jest więc zgodnie z prawem Polskim zabronione.

Pobierz raport biegłego :    

 

Strona glówna
Uwarunkowania prawne


NA SPRZEDAŻY PRZY

Design by Infografika
Products photos: D.Venzal
Copyright © 2005 - 2022 INFORAD. All rights reserved.